Κατηγορίες
Uncategorized

Διαδικασία ΣΔΕΣ

Μετά από συζήτηση ξεκινώντας στις 31/3/13 & 7/4/13 περί διαδικασίας προέκυψαν ορισμένες τροποποιήσεις, προσθέσεις και αφαιρέσεις στοιχείων απ’την αρχική πρόταση που προσπαθούμε να ενσωματώσουμε σαν εσωτερικό μας κανονισμό ώστε σε κάποια στιγμή ο τρόπος λειτουργίας της συνέλευση να ταυτίζεται με τον κανονισμό.

Όπως συμφωνήσαμε μπορούμε να προχωρούμε σταδιακά με την ενσωμάτωση στη διαδικασία αυτών που όλοι συμφωνούμε και να προσαρμόζουμε τη διαδικασία στα μέτρα μας βάση των αναγκών μας σαν συλλογικότητα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η κινηματική κουλτούρα οργάνωσης συνελεύσεων έχει προβάλει κάποια θετικά στοιχεία διαδικασίας της οριζόντιας κοινωνικής οργάνωσης από τη βάση, αλλά εμπεριέχει και κάποια αρνητικά στοιχεία που χρέος μας είναι να τα εντοπίζουμε και να τα αποβάλουμε. Έτσι μπορούμε να βελτιώνουμε τη διαδικασία ώστε να μην αναπαράγονται προβληματικές εξελίξεις και να προλαμβάνονται καταστάσεις που οδηγούν στη διάλυση, διάσπαση, και αποδιοργάνωση.  Προτάσσοντας έτσι μια πιο εξελιγμένη και από κοινού ορισμένη διαδικασία σαν μπούσουλας για κάθε είδους κοινωνική οργάνωση.  Η διαδικασία αυτή δηλαδή είναι σημαντικό τμήμα της ταυτότητας μας σαν συνέλευση.

Σημαντικό σημείο είναι η κοινή συνειδητοποίηση ότι η δέσμευση στις συνελεύσεις είναι σε πρώτο βαθμό μεταξύ ατόμου και συνέλευσης.  Αυτό σημαίνει ότι το άτομο δεσμεύεται να δηλώνει διαθεσιμότητα με βάση τις προτάσεις που καταθέτει αλλά και η συνέλευση δεσμεύεται σαν διαδικασία προς το άτομο.  Και τα δύο πρέπει να είναι ισότιμα συνεπείς το ένα προς το άλλο. Το ίδιο ισχύει και στο θέμα σεβασμού αλλά προεκτείνεται και προς τα άτομα της συνέλευσης. Για να προκύψει καλή διάθεση και ατμόσφαιρα η όποια αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο εντός συνέλευσης δεν πρέπει να παρεξηγείται σαν προσωπική αντιπαράθεση και δεν θα πρέπει να επηρεάζει η μιά σχέση την άλλη.