Κατηγορίες
Uncategorized

Διαδικασία ΣΔΕΣ

Μετά από συζήτηση ξεκινώντας στις 31/3/13 & 7/4/13 περί διαδικασίας προέκυψαν ορισμένες τροποποιήσεις, προσθέσεις και αφαιρέσεις στοιχείων απ’την αρχική πρόταση που προσπαθούμε να ενσωματώσουμε σαν εσωτερικό μας κανονισμό ώστε σε κάποια στιγμή ο τρόπος λειτουργίας της συνέλευση να ταυτίζεται με τον κανονισμό.

Όπως συμφωνήσαμε μπορούμε να προχωρούμε σταδιακά με την ενσωμάτωση στη διαδικασία αυτών που όλοι συμφωνούμε και να προσαρμόζουμε τη διαδικασία στα μέτρα μας βάση των αναγκών μας σαν συλλογικότητα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η κινηματική κουλτούρα οργάνωσης συνελεύσεων έχει προβάλει κάποια θετικά στοιχεία διαδικασίας της οριζόντιας κοινωνικής οργάνωσης από τη βάση, αλλά εμπεριέχει και κάποια αρνητικά στοιχεία που χρέος μας είναι να τα εντοπίζουμε και να τα αποβάλουμε. Έτσι μπορούμε να βελτιώνουμε τη διαδικασία ώστε να μην αναπαράγονται προβληματικές εξελίξεις και να προλαμβάνονται καταστάσεις που οδηγούν στη διάλυση, διάσπαση, και αποδιοργάνωση.  Προτάσσοντας έτσι μια πιο εξελιγμένη και από κοινού ορισμένη διαδικασία σαν μπούσουλας για κάθε είδους κοινωνική οργάνωση.  Η διαδικασία αυτή δηλαδή είναι σημαντικό τμήμα της ταυτότητας μας σαν συνέλευση.

Σημαντικό σημείο είναι η κοινή συνειδητοποίηση ότι η δέσμευση στις συνελεύσεις είναι σε πρώτο βαθμό μεταξύ ατόμου και συνέλευσης.  Αυτό σημαίνει ότι το άτομο δεσμεύεται να δηλώνει διαθεσιμότητα με βάση τις προτάσεις που καταθέτει αλλά και η συνέλευση δεσμεύεται σαν διαδικασία προς το άτομο.  Και τα δύο πρέπει να είναι ισότιμα συνεπείς το ένα προς το άλλο. Το ίδιο ισχύει και στο θέμα σεβασμού αλλά προεκτείνεται και προς τα άτομα της συνέλευσης. Για να προκύψει καλή διάθεση και ατμόσφαιρα η όποια αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο εντός συνέλευσης δεν πρέπει να παρεξηγείται σαν προσωπική αντιπαράθεση και δεν θα πρέπει να επηρεάζει η μιά σχέση την άλλη.

Έτσι πρέπει να ορίζουμε επακριβώς τη διαδικασία οργάνωσης μας ώστε να αποφεύγουμε τις παρεξηγήσεις και τη κακή επικοινωνία μεταξύ μας.  Και αυτό δεν είναι ένα πάγιο καθεστώς δέσμευσης αλλά κάτι που διαμορφώνεται στην πορεία του αγώνα με βάση τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν.  Ο ορισμός της διαδικασίας δηλαδή πρέπει να είναι εργαλείο του αγώνα κι όχι ο αγώνας να υποτάσσεται σε κάποιο σκληρό κανονισμό.  Θα συνεχίσουμε να τον διαμορφώνουμε και να τον εμπλουτίζουμε σαν κανονισμό ώστε να εξυπηρετεί την οργάνωση της δράσης μας.

Όταν ένα νέο μέλος έρχεται στη συνέλευση πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει και αφού το αποδεχτεί μπορεί να πάρει μέρος στη συνέλευση.  Αργότερα θα πρέπει να μπορεί να δει τα πρακτικά των προηγούμενων συνελεύσεων ώστε να μπορεί το γρηγορότερο να εγκλιματιστεί στη διαδικασία.  Αλλιώς τα σχήματα καταλήγουν να είναι αφιλόξενα σε νέα μέλη και καταλήγουν να φθείρονται αριθμητικά και παραγωγικά.

Ο κανονισμός λειτουργίας μας είναι κτήμα όλων και πρέπει από όλους να περιφρουρείται και όχι να υπάρχει άτυπη ιδιότητα του μπάτσου και του κακού να μας επαναφέρει εντός της διαδικασίας.  Σε οποιαδήποτε φάση της εξέλιξης μας αν κάποιος έχει αντιρρήσεις για τον τρόπο λειτουργίας μας μπορεί να φέρει μια νέα πρόταση ή να προτείνει την τροποποίηση του.  Αφού από κοινού έχουμε καταλήξει σε κάποιο κοινό κανονισμό/διαδικασία να τον επιτηρούμε και να προσπαθούμε να επαναφέρουμε τη συνέλευση μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ώστε ο χρόνος μας να γίνεται πιο παραγωγικός.

Η συνέλευση δεν πρέπει να είναι ένα ακροατήριο που κάποιος αγορεύει χωρίς να προκύπτει κάποιο έργο μέσα από τον λόγο αυτό.  Πρέπει να εστιάζουμε στο τι φέρνουμε στη συνέλευση σαν πρόταση συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη και κατά πόσο αυτή η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί.  Άρα η θεματολογία πρέπει να συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένη υλοποιήσιμη (από τη συνέλευση) πρόταση και οι τοποθετήσεις να γίνονται πάνω σε αυτήν την πρόταση και όχι άσχετα με αυτή.

Μέσα από κάθε πρόταση μπορεί να προκύπτουν υποδιαιρέσεις και τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης που αν όχι στο σύνολο σε κάποια σημεία προκύπτει συμφωνία.  Εκεί πρέπει να επικεντρώνεται το έργο του πρακτικογράφου ώστε να μην επανεξετάζεται η ολότητα της πρότασης αλλά τα συγκεκριμένα σημεία που δεν προέκυψε συμφωνία.

Σε μιά συλλογικότητα που θεωρεί αναγκαίο και σημαντικό να επιτηρεί την οριζοντιότητα του χαρακτήρα της δεν μπορούν να υπάρχουν ειδικοί και αρμόδιοι αλλά ούτε η υποχρέωση για κάποιον που δεν θέλει να κάνει κάτι να του επιβάλλεται.  Όλοι όμως θα έπρεπε να μπορούμε να ασχοληθούμε με όλα όσο μπορούμε και να δεχόμαστε τη βοήθεια άλλων όταν δεν μπορούμε.  Αυτά που από κοινού αποφασίζουμε να κάνουμε και πρέπει να γίνουν πρέπει να διανέμονται όσο το δυνατό περισσότερο σαν καθήκοντα προς τη συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α    ΕΝΑΡΞΗ (εντός 15′ απο το κάλεσμα της συνέλευσης)

1    ΠΡΑΚΤΙΚΑ Κρατούνται κυκλικά από όλα τα μέλη και από δύο στη κάθε συνέλευση.  Στο τέλος της συνέλευσης το ένα μέλος αναλαμβάνει να περάσει τα πρακτικά μέσω email στη λίστα.

Ο πρακτικογράφος αναλαμβάνει την αρχική εισήγηση και τον συντονισμό της συνέλευσης.

Βάση της απόφασης της συνέλευσης στις 28/4 τα πρακτικά κρατούνται ως εξής: “καταγράφονται το θέμα, οι θέσεις και οι προτάσεις και η απόφαση και γίνεται συνοπτική συνδιαμόρφωση στο τέλος κάθε θέματος για τις θέσεις, τις προτάσεις και την απόφαση που θα καταγραφούν”

2    ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

3    ΑΠΟΥΣΙΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ μελών που έπρεπε να ενημερώσουν, να φέρουν κάποιο υλικό κλπ.

4    ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΘΕΜΑΤΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

5    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:  Θέτονται με φυσική παρουσία μέλους και συνοδεύονται από σύντομη εισήγηση και συγκεκριμένη πρόταση. Δίνεται περιθώριο χρόνου τουλάχιστον μέχρι την επόμενη συνέλευση, ώστε τα μέλη να έχουν τη δυνατότητα προετοιμασίας για τοποθέτηση.  Εξαιρούνται θέματα που επείγουν ή μπορούν να συζητηθούν άμεσα.

6    ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Β1, Β2, Β3, …. Βn

Β1    ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (σε νέο θέμα ξεκινάμε με την εισήγηση του ατόμου που έθεσε το θέμα και καταθέτει μιά συγκεκριμένη πρόταση)

1    ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ/ΠΡΟΤΑΣΗ (όταν υπαρχει γραπτή)

2    ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (με κυκλικό τρόπο και ανάλογα με το χρονικό φόρτο της συνάντησης να υπάρχει ένα χρονικό όριο για τις εισηγήσεις αν προκύπτει συμφωνία για αυτό)

3    5’  διάλειμμα για ανασυγκρότηση

4    ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ/ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ

5α    ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ.

5β    ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ.

6    5’  διάλειμμα

Β2..    ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ (όπως το Β1)

Γ    ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δ    ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ    –    ΤΕΛΟΣ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Συνέλευση για τη Δημιουργία Ελευθεριακών Σχολείων  (Σ.Δ.Ε.Σ.)
https://sdes.espivblogs.net
sdes@espiv.net